Ga verder naar de inhoud

Land specifieke verplichte documenten per land

Extra verplichte documenten per land

Voor veel landen zijn er extra verplichte documenten nodig. Hieronder leest u per land welke extra documenten u moet uploaden in Mijn IDW. Ook ziet u voor welk onderwijstype de extra documenten nodig zijn.

A

Middelbare school & Hoger onderwijs

Een official transcript. U moet dit zelf aanvragen bij de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling moet het transcript rechtstreeks naar IDW opsturen. Dit kan digitaal via info@idw.nl of per post in een verzegelde envelop. Wil de onderwijsinstelling het transcript per post opsturen? Stuur dan een mail naar info@idw.nl, dan geven wij u ons postadres.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Als het diploma meertalig is (in het Russisch, Armeens of Engels), moet u alle talen uploaden.

Hoger onderwijs

Upload het diplomasupplement, diplomabijlage of lijst met vakken en cijfers. Een oudere diplomabijlage bestaat uit twee delen: een algemeen deel met informatie over de opleiding en een deel met de vakken en de behaalde cijfers. U moet beide delen uploaden. Upload het diplomasupplement of de diplomabijlage in alle talen waarin deze is afgegeven.

Middelbaar onderwijs

Upload ook de ATAR (Australian Tertiary Admission Rank) scores. Als het diploma voor 2021 in Queensland is behaald, upload dan in plaats van de ATAR scores de OP (Overall Position) scores.

B

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

C

Middelbare school & Hoger onderwijs

Een official transcript. U moet dit zelf aanvragen bij de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling moet het transcript rechtstreeks naar IDW opsturen. Dit kan digitaal via info@idw.nl of per post in een verzegelde envelop. Wil de onderwijsinstelling het transcript per post opsturen? Stuur dan een mail naar info@idw.nl, dan geven wij u ons postadres.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbaar onderwijs

Upload:

 • Het diploma in het Chinees, samen met een beëdigde vertaling;
 • Een lijst met vakken en cijfers van jaar 1 - 3 van de bovenbouw;
 • Een kopie van de resultaten van het provinciaal eindexamen (xueye shuiping kaoshi);
 • Verification Report of China Secondary Education Qualification Certificate (Chinese versie). Een Engelse vertaling is niet nodig;
 • Verification Report of China High School Academic Proficiency Test (Huikao) Results (Chinese versie). Een Engelse vertaling is niet nodig.

Bachelor, master of PhD diploma

 • Een kopie van het graduation certificate en het degree certificate, in het Chinees. Heeft u een bachelorgraad behaald via een top up of upgrade bacheloropleiding (meestal 2 jaar)? Lever dan een kopie aan van het diploma dat u nodig had om deze studie te kunnen starten, inclusief de vakkenoverzichten/cijferlijsten van alle schooljaren;
 • Een scan van het verification Report of China Higher Education Qualification Certificate + een scan van het Verification Report of Higher Education Degree Certificate. Een Engelse vertaling is niet nodig voor deze documenten.

Hoe vraagt u een CSSD verification report voor Chinese diploma’s aan?

U heeft een verification report nodig voor een aanvraag van een diplomawaardering voor:
 • China Secondary Education Qualification Certificate;
 • China High School Academic Proficiency Test (Huikao) Results;
 • Hoger Onderwijs School Record (voor een niet afgeronde opleiding) na 2002;
 • Hoger Onderwijs Graduation Certificate (毕业证书) na 2002;
 • Hoger Onderwijs Degree Certificate (学士学位证书, 硕士学位证书, or 博士学位证书) na 2008.

Maak een account op de website van CHSI.
Als u geen Chinees (vasteland) telefoonnummer heeft, maak dan een account aan via dit registratieformulier van CHSI.

Nadat u een account heeft aangemaakt, gaat u naar de pagina My CHSI en logt u in met het account dat u heeft aangemaakt.

Klik op "Online Verification Report" en volg de instructies om een online verification report aan te vragen.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

D

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Beroepsonderwijs

Heeft u een beroepsopleiding in het duale systeem gevolgd? Upload dan alle diploma's die u heeft van de opleiding, zoals een Prüfungszeugnis, Gesellenbrief en/of Abschlusszeugnis der Berufsschule.

E

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbaar onderwijs

Upload het diploma dat is afgegeven door de National Educational Assessment And Examination Agency (NEAEA).

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

F

Senior High School

Upload:

 • Een scan van het Senior High School Diploma en het Junior High School Diploma;
 • Een lijst met vakken en cijfers (Form 137A) van beide diploma's;
 • Een Certification Authentication and Verification document (for international use) voor het Senior High School Diploma met daarbij een Certificate of Special Order van DepEd en alle overige bijlagen.

Hoger onderwijs

Een Certification Authentication and Verification document (for international use) inclusief alle bijlagen. Als de opleiding een Center of Excellence was toen u afstudeerde, upload dan ook een officiële verklaring van de CHED die de status van de opleiding als Center of Excellence ten tijde van afstuderen bevestigt.

Hoger onderwijs

Een diploma hoger onderwijs kan alleen gewaardeerd worden indien het een Diplôme National, Diplôme d'Etat, Diplôme visé par le Ministre/par l'Etat, of een ingenieursdiploma dat is geaccrediteerd door de Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) betreft.

G

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbaar onderwijs

Upload het diploma dat is afgegeven door de WAEC (West African Examinations Council).

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbaar onderwijs

Upload het diploma dat is afgegeven door de WAEC (West African Examinations Council).

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbare school & Hoger onderwijs

Een official transcript. U moet dit zelf aanvragen bij de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling moet het transcript rechtstreeks naar IDW opsturen. Dit kan digitaal via info@idw.nl of per post in een verzegelde envelop. Wil de onderwijsinstelling het transcript per post opsturen? Stuur dan een mail naar info@idw.nl, dan geven wij u ons postadres.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

I

Middelbaar onderwijs

Heeft u het diploma voor 2000 behaald? Upload dan ook het document Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional / Sertifikat Hasil Ujian Nasional.

Hoger onderwijs

 • Upload altijd het diploma in het Indonesisch, samen met een beëdigde vertaling, of de Engelse versie die is afgegeven door de onderwijsinstelling.
 • Heeft u een Diploma en een Sarjana behaald? Voeg dan de officiële documenten van beide opleidingen toe.
 • Het diploma hoger onderwijs kan alleen gewaardeerd worden als de opleiding geaccrediteerd is. Dit betekent dat uw opleiding ten tijde van afstuderen geaccrediteerd is door BAN-PT. Als uw opleiding niet in de BAN-PT database (https://www.banpt.or.id/bianglala/bianglala.php) staat, upload dan een officiële verklaring van BAN-PT over de accreditatiestatus van uw opleiding.

Bachelordiploma

Vraagt u een diplomawaardering aan voor een bachelordiploma dat u heeft behaald na een associate degree? Upload dan ook een kopie van het diploma van het associate degree (kardani) en een kopie van de cijferlijst hiervan.

Discontinuous bachelor

Upload bij een discontinuous bachelor (karshenasi napeyvasteh), ook het diploma en de lijst met vakken en cijfers van de daarvoor behaalde associate degree (kardani).

Hoger onderwijs

Upload een kleurenkopie van het diploma (la pergamena) in het Italiaans of Engels.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

K

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

General Certificate of Education A-level

Upload ook een kopie van zowel het General Certificate of Education O-level als de vakkenoverzichten/cijferlijsten.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbare school & Hoger onderwijs

Een official transcript. U moet dit zelf aanvragen bij de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling moet het transcript rechtstreeks naar IDW opsturen. Dit kan digitaal via info@idw.nl of per post in een verzegelde envelop. Wil de onderwijsinstelling het transcript per post opsturen? Stuur dan een mail naar info@idw.nl, dan geven wij u ons postadres.

L

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbaar onderwijs

Upload het diploma dat is afgegeven door de WAEC (West African Examinations Council).

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

M

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbaar onderwijs

Upload het diploma dat is afgegeven door de Lembaga Peperiksaan/Malaysian Examination Council of een andere officiële examinerende instantie. Voeg ook uw SPM(V) toe als u een aanvraag indient voor uw pre-universiteit diploma (zoals het STPM).

Bachelordiploma

Heeft u vrijstellingen gekregen voor de Bachelor op basis van een eerder behaald diploma? Voeg dan de officiële documenten van beide opleidingen toe.

Hoger onderwijs

Een diploma hoger onderwijs kan alleen gewaardeerd worden als de opleiding geaccrediteerd is. Dit betekent dat uw opleiding ten tijde van afstuderen geaccrediteerd is door de Malaysian Qualifications Agency (MQA) en dat de informatie in de MQR database terug te vinden is. Deze informatie moet exact overeenkomen met de formulering op uw documenten. Staat uw opleiding niet in de MQR database of staan de gegevens anders verwoord? Neem dan contact op met de MQA om de accreditatiestatus van uw opleiding te controleren.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

N

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbaar onderwijs

 • Upload het diploma dat is afgegeven door de WAEC (West African Examinations Council) of NECO (National Examinations Council).
 • Voeg een scan toe van uw WEAC Scratchcard of NECO Scratchcard. Hierop moeten de volgende gegevens zichtbaar zijn: Examination number, Examination year, Private or School Candidate Results, PIN en Serial Number.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

O

General Certificate of Education A-level

Upload ook een kopie van zowel het General Certificate of Education O-level als de vakkenoverzichten/cijferlijsten.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbare school

Upload het Atestat of Svidotstvo, de voor -en achterkant van het diplomakaartje en de volledige diplomabijlage (dodatok).

Hoger onderwijs

 • Upload een kopie van de voor- en achterkant van het diploma.
 • Upload de diplomabijlage. Deze bestaat uit twee delen: een algemeen deel met informatie over de opleiding en een deel met de vakken en de behaalde cijfers. U moet beide delen uploaden.

P

Middelbaar onderwijs of Beroepsonderwijs

Upload bij een aanvraag voor waardering van het middelbare schooldiploma of een beroepsonderwijsdiploma het Staatsdiploma (Świadectwo dojrzałości (maturiteitscertificaat) of Świadectwo van een beroepskwalificatie) én het Schooldiploma (Świadectwo ukończenia).

Middelbare school & Hoger onderwijs

Een official transcript. U moet dit zelf aanvragen bij de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling moet het transcript rechtstreeks naar IDW opsturen. Dit kan digitaal via info@idw.nl of per post in een verzegelde envelop. Wil de onderwijsinstelling het transcript per post opsturen? Stuur dan een mail naar info@idw.nl, dan geven wij u ons postadres.

R

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbaar onderwijs

Upload een kopie van de voor- en achterkant van het diploma en van het Foaie matricolã van de bovenbouw.

Hoger onderwijs

Upload een kopie van de voor- en achterkant van het diploma en van het Situație școlară.

Alle documenten

Upload een kleurenkopie van alle documenten.

Middelbaar onderwijs

Een verificatiebewijs in de vorm van een pdf uit het Russische staatsdiplomadatabase of een verificatiebrief. Een vertaling is niet nodig. Hoe u dit doet leest u hieronder bij 'Verificatiebewijs hoger onderwijs & middelbare school.'

Bachelor of Master

 • Upload een kopie van de voor- en achterkant van het diploma;
 • Upload de volledige diplomabijlage (prilozjenje k diplome, prilozjenje k attesttatu). Deze bestaat uit twee delen: een algemeen deel met informatie over de opleiding (svedenia) en een deel met de vakken en de behaalde cijfers (resultaty).
 • Een verificatiebewijs in de vorm van een pdf uit het Russische staatsdiplomadatabase of een verificatiebrief. Een vertaling is niet nodig. Hoe u dit doet leest u hieronder bij 'Verificatiebewijs hoger onderwijs & middelbare school.'

PhD

 • Upload een kopie van de voor- en achterkant van het diploma;
 • Upload het Avtoreferat (de samenvatting van de thesis).
 • Een verificatiebewijs in de vorm van een pdf uit het Russische staatsdiplomadatabase of een verificatiebrief. Een vertaling is niet nodig. Hoe u dit doet leest u hieronder bij 'Verificatiebewijs hoger onderwijs & middelbare school.'

Verificatiebewijs hoger onderwijs & Middelbaar onderwijs

Om uw diploma te verifiëren moet u bewijs uploaden. Er zijn twee mogelijkheden:

 • Een pdf die u downloadt uit de Russische staatsdiplomadatabase;
 • Een verificatiebrief van de universiteit of middelbare school waar u uw diploma heeft gehaald.

PDF uit de Russische staatsdiplomadatabase

U zoekt in de database op de naam van de onderwijsinstelling, of een nieuwere naam van de onderwijsinstelling, naar uw diploma. Heeft u uw diplomagegevens gevonden? Dan kan u een pdf downloaden door te klikken op ‘pdf downloaden’. Het document heet документ-об-образовании. Upload dit pdf-bestand in Mijn IDW. U hoeft geen vertaling van de pdf te uploaden.
Hebt u uw diploma in de database gevonden? Dan is het niet nodig om een verificatiebrief te vragen aan uw universiteit.

Heeft u uw diploma niet in de database gevonden? Of kan u vanuit Nederland niet in de database komen? Dan is het nodig om een verificatiebrief op te vragen.

Verificatiebrief van uw universiteit of Middelbaar onderwijs

De verificatiebrief moet u zelf opvragen bij de universiteit/school. Het mag een brief zijn of een e-mail. Het document moet de volgende informatie bevatten:

 • Uw naam;
 • De naam van het diploma (de graad);
 • Nummer van het diploma;
 • Uitgiftedatum van het diploma;
 • De naam van uw studie.

Upload de verificatiebrief in Mijn IDW. U hoeft geen vertaling van de verificatiebrief te uploaden.

Zijn beide mogelijkheden geen optie voor u?

Zijn het downloaden van de pdf uit de staatsdiplomadatabase en het opvragen van een verificatiebrief voor u niet mogelijk? Neemt u dan contact met ons op. Wij denken met u mee.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

S

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbaar onderwijs

Upload het diploma dat is afgegeven door de WAEC (West African Examinations Council).

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

General Certificate of Education A-level

Upload ook een kopie van zowel het General Certificate of Education O-level als de vakkenoverzichten/cijferlijsten.

Bachelordiploma

Heeft u een bachelorgraad behaald via een top up of upgrade bacheloropleiding (meestal 2 jaar)? Lever dan een kopie aan van het diploma dat u nodig had om deze studie te kunnen starten, inclusief de vakkenoverzichten/cijferlijsten van alle schooljaren.

Masterdiploma

Alleen officieel erkende graden (títulos oficiales) kunnen gewaardeerd kunnen worden. Dit zijn diploma’s die zijn opgenomen in het Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), het register van het Spaanse ministerie van Onderwijs met nationaal erkende diploma’s.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

T

Bachelordiploma

Heeft u een bachelorgraad behaald via een top up of upgrade bacheloropleiding (meestal 2 jaar)? Lever dan een kopie aan van het diploma dat u nodig had om deze studie te kunnen starten, inclusief de vakkenoverzichten/cijferlijsten van alle schooljaren.

General Certificate of Education A-level

Upload ook een kopie van zowel het General Certificate of Education O-level als de vakkenoverzichten/cijferlijsten.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Middelbaar onderwijs

Upload ook een scan van de officiële resultaten van het O-NET examen in het Thais en Engels en een lijst met vakken en cijfers van grades 10-12.

Bachelordiploma

Heeft u een bachelorgraad behaald via een top up of upgrade bacheloropleiding (meestal 2 jaar)? Lever dan een kopie aan van het diploma (landscape lay-out) u nodig had om deze studie te kunnen starten, inclusief de vakkenoverzichten/cijferlijsten van alle schooljaren.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload een kopie van de voor- en achterkant van het diploma.

Bachelordiploma

Vraagt u een diplomawaardering aan voor een bachelordiploma dat u heeft behaald na een associate degree? Upload dan ook een kopie van het diploma van het associate degree en een kopie van de cijferlijst hiervan.

V

General Certificate of Education AS-level of A-level

Upload ook een kopie van de certificaten van het General Certificate of Secondary Education (GCSE).

Middelbare school & Hoger onderwijs

Een official transcript. U moet dit zelf aanvragen bij de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling moet het transcript rechtstreeks naar IDW opsturen. Dit kan digitaal via info@idw.nl of per post in een verzegelde envelop. Wil de onderwijsinstelling het transcript per post opsturen? Stuur dan een mail naar info@idw.nl, dan geven wij u ons postadres.

Middelbare school & Hoger onderwijs

Een official transcript. U moet dit zelf aanvragen bij de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling moet het transcript rechtstreeks naar IDW opsturen. Dit kan digitaal via info@idw.nl of per post in een verzegelde envelop. Wil de onderwijsinstelling het transcript per post opsturen? Stuur dan een mail naar info@idw.nl, dan geven wij u ons postadres.

W

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Z

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

General Certificate of Education A-level

Upload ook een kopie van zowel het General Certificate of Education O-level als de vakkenoverzichten/cijferlijsten.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.

Hoger onderwijs

Upload ook een kopie van uw middelbare schooldiploma.