U heeft een buitenlands diploma. Wat is dit waard in Nederland?

Een internationale diplomawaardering maakt dit duidelijk.
Hier vindt u alle informatie over internationale diplomawaardering. Ook kunt u hier een internationale diplomawaardering aanvragen.

We zijn gesloten van vrijdag 23 december 2016 tot 2 januari 2017.


In Nederland vergelijken SBB en EP-Nuffic samen buitenlandse diploma's met het Nederlandse onderwijssysteem. Dit doen zij in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.