Werken

Gaat u naar het buitenland om te werken? En wilt u weten wat uw Nederlandse diploma in het buitenland waard is? Vraag een beschrijving van uw diploma.

Voor veel Nederlandse diploma's zijn beschrijvingen beschikbaar. Hiermee kunt u in het buitenland de inhoud van uw opleiding duidelijk maken, zodat werkgevers de waarde van het diploma beter kunnen inschatten.

Soort onderwijs Organisatie
Voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) DUO
Middelbaar beroepsonderwijs (mbo) SBB
Hoger onderwijs (hbo en universiteit) Nuffic

Waar moet u verder aan denken?

Naast een beschrijving van uw Nederlandse diploma, zijn er nog andere dingen die u moet regelen. Zoals belastingen en pensioenen.