Vraag en antwoord

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen:

Algemeen

Aanvragen en procedure

Gebruik van Mijn IDW


Algemeen

Wat is een internationale diplomawaardering?

Een diplomawaardering is een schriftelijk advies en geeft aan wat de waarde is van een buitenlands diploma of opleiding in Nederland. Het bevat een vergelijking van een buitenlands diploma of opleiding met het Nederlandse onderwijssysteem, meestal het 'hoogste' diploma dat iemand heeft behaald. Aan dit advies kunt u geen rechten, aanspraken of bevoegdheden ontlenen.

Wat is een diplomawaardering niet?

Een diplomawaardering is geen Nederlands diploma. Het is ook geen letterlijke vertaling van uw buitenlandse diploma. Met een diplomawaardering krijgt u geen toestemming om in een beroep te mogen werken, of directe toelating tot een opleiding. Een werkgever, onderwijsinstelling of andere derde partij beslist hierover.

Is er per land een lijst beschikbaar met een waardering van alle diploma's?

Een diplomawaardering is een document op naam en is altijd verbonden aan een specifiek diploma. Er zijn geen lijsten beschikbaar met algemene vergelijkingen van buitenlandse diploma's met het Nederlandse onderwijssysteem.

Is een diplomawaardering verplicht?

Nee, maar het kan u wel helpen bij het zoeken naar een (andere) baan of opleiding op het juiste niveau.

Ik wil een opleiding volgen in het buitenland. Kan ik hiervoor van tevoren een aanvraag voor diplomawaardering indienen?

Nee, dit kan helaas niet. Een diplomawaardering is gebaseerd op een behaald diploma en bijbehorende vakkenoverzicht(en) / cijferlijst(en). Het IcDW kan hierover niet op voorhand telefonisch of schriftelijk adviseren.

Waarvoor kunt u een diplomawaardering gebruiken?

Uit een diplomawaardering blijkt met welk niveau een buitenlands diploma in Nederland vergelijkbaar is. Dit kan helpen bij het zoeken van een geschikte baan of opleiding. Als werkgever of onderwijsinstelling weet u door een diplomawaardering met welk niveau een buitenlands diploma vergelijkbaar is. Zo kunt u beter beoordelen of iemand bij een bepaalde functie past, of dat iemand kan instromen in een opleiding.

Hoe lang is mijn diplomawaardering geldig?

Uw diplomawaardering is, net als uw diploma, onbeperkt geldig. Is uw diplomawaardering lange tijd geleden afgegeven? Dan kan het zijn dat een onderwijsinstelling of werkgever twijfelt over de waardering of deze niet meer accepteert. In zo'n geval kunt u een nieuwe diplomawaardering aanvragen. Het Nederlandse onderwijssysteem verandert soms. Daardoor kan het voorkomen dat als u een nieuwe diplomawaardering aanvraagt, het niveau van de waardering ook verandert. Maar het niveau en dus de Diplomawaardering kunnen ook hetzelfde blijven.

Ik heb mijn opleiding niet afgemaakt, kan deze toch gewaardeerd worden?

Informatie over de waardering van niet-afgeronde opleidingen vindt u op de pagina Diplomawaardering.

Kan mijn diploma gewaardeerd worden?

Op de pagina Diplomawaardering worden vindt u meer informatie.

Wat gebeurt er als mijn diploma niet gewaardeerd kan worden?

Op de pagina Procedure vindt u hier informatie over.

Wordt werkervaring beoordeeld bij een diplomawaardering?

Nee, bij een diplomawaardering worden alleen diploma's gewaardeerd. Werkervaring wordt hier niet in meegewogen.

Wat is de erkenning van een diploma?

Informatie over het erkennen van een diploma vindt u op de pagina Werken.

Wat is mijn Nederlandse diploma waard in het buitenland?

De waarde van een Nederlands diploma wordt in het land van bestemming vastgesteld, in vergelijking met het onderwijssysteem dat daar geldt. Het is niet mogelijk om dit vanuit Nederland op voorhand te bepalen. U kunt wel een beschrijving van uw diploma aanvragen. Meer informatie leest u op de pagina Werken.

Kan ik bij het IcDW ook een Nederlandse academische titel aanvragen?

Nee. Een Nederlandse academische titel kunt u aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).


Aanvraag en procedure

Hoe kan ik een diplomawaardering aanvragen?

Deze informatie vindt u op de pagina Diplomawaardering.

Hoe ziet een diplomawaardering er uit?

Een diplomawaardering bevat gegevens over de gevolgde opleiding. Op basis van deze gegevens wordt een vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem vastgesteld. Op de diplomawaardering staan een aantal echtheidskenmerken.

Wat kost een aanvraag voor diplomawaardering?

Informatie over tarieven vindt u op de pagina Betaling.

Wat is de behandeltijd van een aanvraag?

Dit leest u op de pagina Betaling.

Welke documenten moet u opsturen bij een aanvraag voor een diplomawaardering?

Het volledige overzicht van vereiste documenten vindt u op de pagina Vereiste documenten.

Mag u zelf een vertaling van de documenten maken?

Nee, de vertaling moet worden gemaakt door een vertaler die is beëdigd bij een Nederlandse rechtbank of in het land van herkomst. In Nederland kunt u een beëdigd tolk of vertaler vinden in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers via Bureau BTV. Voor een aanvraag voor inburgering hoeft u de documenten niet te laten vertalen.

U kunt niet alle vereiste documenten aanleveren?

Dan nemen we uw aanvraag niet in behandeling of komt er een Bericht Geen Waardering. Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen? En heeft u niet alle vereiste documenten? En kunt u dit ook niet meer veilig opvragen in uw land? Dan kunt u toch een diplomawaardering aanvragen. Stuur dan alle documenten mee die u nog wel heeft.

Wat gebeurt er als het dossier wordt gesloten?

Dit kunt u lezen op de pagina Procedure.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de waardering?

U kunt een klacht indienen bij het IcDW. Binnen 6 weken na de datum op de diplomawaardering kunt u schriftelijk een klacht indienen tegen de uitspraak. U kunt hiervoor een klachtenformulier aanvragen bij het IcDW.


Gebruik van Mijn IDW

Wat kan ik doen op Mijn IDW?

U kunt Mijn IDW gebruiken om een ​​aanvraag voor een diplomawaardering te doen en de digitale of gescande kopieën van uw documenten te uploaden. U krijgt per e-mail een bevestiging zodra we uw aanvraag, en de geüploade documenten, goed hebben gekregen.

Kan ik een aanvraag invullen zonder internetverbinding?

Nee, u heeft een internetverbinding nodig om een ​​aanvraag te doen.

Kan ik een aanvraag indienen met mijn smartphone of tablet?

Ja, u kunt een aanvraag doen met uw telefoon of tablet. U heeft wel een internetverbinding nodig.

Werkt de site met iedere browser?

De site werkt met de meest gebruikte browsers (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox). Voor uw veiligheid ondersteunen geen oudere versies van deze browsers meer. Mogelijk moet u de versie van uw browser eerst updaten om goed gebruik te kunnen maken van de site.

Ik gebruik een openbare computer, kan dat?

U kunt veilig gebruik maken van een openbare computer om een aanvraag te doen. We raden u wel aan om een incognito venster van de browser te gebruiken. Op de website Veiliginternetten.nl vindt u tips om een incognito browser te kunnen inschakelen.

In welke taal kan ik een aanvraag doen?

Dit kan in het Nederlands en Engels.

Ik wil niet met de voorwaarden akkoord gaan. Kan ik alsnog een aanvraag indienen?

Nee, als u een aanvraag wilt indienen moet u akkoord gaan met onze voorwaarden.

Ik heb geen BSN, hoe kan ik een aanvraag doen?

U heeft een BSN nodig om een aanvraag te kunnen doen. Zodra u uw BSN heeft gekregen, kunt u een account aanmaken en een aanvraag doen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe kan ik mijn wachtwoord opnieuw instellen?

Klik op https://mijn.idw.nl/ op “Ik ben mijn wachtwoord vergeten”. Wij sturen u een e-mail met een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

Ik kan niet inloggen, wat nu?
Controleer eerst uw internetverbinding. Als u daarna nog steeds niet kunt inloggen, laat ons dit weten via het contactformulier.

Ik krijg een foutmelding, hoe kan ik verder?
Als u niet alle verplichte velden (goed) heeft ingevuld, kunt u niet verder. Het onjuist ingevulde veld wordt dan rood. Hieraan kunt u zien dat u hier nog informatie (beter) moet invullen.

Hoe kan ik zien welk nummer mijn aanvraag heeft?
Dit leest u in de e-mail, waarin we schrijven dat we uw aanvraag hebben ontvangen. Ook kunt u het lezen op het startscherm, als u inlogt in uw Mijn IDW-account.

Wat zijn de richtlijnen voor het uploaden van documenten?

Alle gescande documenten met foto's, officiële stempels en tekst moeten duidelijk en leesbaar zijn. Dit geldt ook voor tekst die met de hand geschreven is. Kaders en randen moeten goed te zien zijn. U moet het bestand als PDF of als JPG opsturen. Het bestand mag niet groter zijn dan 5 MB per upload.

Ik heb op upload documenten geklikt maar er gebeurt niets.

Soms duurt het even voordat er een venster opent waar u documenten kunt uploaden. Heb even geduld. Als het langer dan een minuut duurt dan kunt u proberen het scherm te verversen (F5 op een laptop of computer, of het icoontje in het menu van de mobiele browser). Lukt het nog steeds niet? Controleer of uw apparaat een internet verbinding heeft. Als u nog steeds problemen heeft kunt u ons contactformulier invullen. U kunt ons niet bellen of mailen met technische vragen over (het gebruik van) de website.

Wat gebeurt er als ik een verkeerd of onduidelijk document heb geüpload?

Het Informatiecentrum Diplomawaardering controleert uw aanvraag. Als u onduidelijke of verkeerde documenten hebt geüpload, wijst het IcDW het document af. U krijgt hierover een e-mail. Daarna kunt u weer inloggen op uw Mijn IDW account (mijn.idw.nl), om de goede documenten te uploaden en te versturen. Wacht totdat u de e-mail van het IcDW hebt gekregen. Als u eerder belt of een e-mail stuurt, kunnen we u niet helpen.

Ik heb niet alle informatie en documenten die jullie vragen, wat nu?

U kunt uw aanvraag na iedere vraag opslaan, en onderbreken. Als u alle informatie en documenten heeft verzameld die we nodig hebben, kunt u uw aanvraag verder invullen en versturen. 

Ik heb geen scanner. Kan ik mijn documenten via de gewone post opsturen?

Nee, we accepteren geen documenten die worden verstuurd via de gewone post. U kunt in plaats van scannen ook foto’s maken van de documenten met een mobiele telefoon of tablet en deze vervolgens uploaden. Ook kunt u naar een printshop gaan en uw documenten daar scannen. Als dit geld kost, moet u dit wel zelf betalen.

Waarom moet ik ook geanonimiseerde versies van mijn documenten uploaden?

Omdat U niet akkoord bent gegaan met het gebruik van uw van uw diploma’s en/of certificaten in ons archief moet u ook geanonimiseerde versies van deze documenten uploaden. SBB en Nuffic slaan alle diploma’s en/of certificaten van aanvragers op in een archief. Dit archief gebruiken we om nu en in de toekomst ons werk goed te kunnen blijven doen. Ook uw gegevens worden opgeslagen in dit archief maar u kunt er voor kiezen om uw diploma’s en/of certificaten geanonimiseerd op te laten staan. U moet uw diploma’s en/of certificaten dan zelf anonimiseren.

Hoe moet ik mijn documenten anonimiseren?

U moet ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens op een diploma of certificaat, zoals uw naam, adres en geboortedatum, niet meer leesbaar zijn op het document. Zet geen strepen of balkjes op een origineel document! U kunt een kopie van uw document maken, daar zelf uw gegevens met bijvoorbeeld een stift onleesbaar maken en die versie uploaden in ons systeem. U kunt ook digitaal uw documenten anonimiseren.

Als u een smartphone of tablet heeft kunt u gebruik maken van de app KopieID (Android, Windows en iOS). Met deze app kunt u heel gemakkelijk een foto van uw documenten maken en met uw vinger zwarte balken op uw persoonsgegevens aanbrengen. De aangepaste foto’s kunt u opslaan als PDF en uploaden in ons systeem.

Heeft u geen smartphone of tablet? Er zijn op het internet veel tools te vinden om documenten te voorzien van balkjes of ‘blurs’ zodat uw persoonsgegevens niet meer te lezen zijn. Als u in Google de termen ‘blurring apps’ of ‘blurring tools’ intoetst vindt u meerdere aanbieders en de instructies.

Moet ik ook mijn identiteitsdocumenten anonimiseren?

Nee, u hoeft geen geanonimiseerde versie van uw verblijfsvergunning toe te voegen. U moet een duidelijke scan van deze documenten uploaden, zonder balkjes. Uw verblijfsvergunning wordt automatisch uit ons systeem verwijderd na afhandeling van uw dossier. We slaan uw verblijfsvergunning niet op in het archief van IDW.

Moet ik een vertaling opsturen?

Nee, als u een aanvraag doet voor inburgering is dat niet nodig. Als het nodig is, laat het Informatiecentrum Diplomawaardering uw documenten vertalen door een vertaalbureau. Wij kunnen uw documenten laten vertalen vanuit vrijwel elke taal. Als u uw documenten uploadt, moet u aangeven in welke taal de documenten geschreven zijn.

Ik wil jullie graag bellen of mailen, waar vind ik jullie telefoonnummer of e-mailadres?

Alle informatie over uw aanvraag vindt u in uw Mijn IDW-account. Als u nog meer informatie of documenten moet opsturen, leest u dat daar. Ook kunt u daar zien wat de status van uw aanvraag is.

Ik heb een vraag over de website of een technisch probleem, waar kan ik deze kwijt?

Kijk eerst in de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u deze stellen via het contactformulier.