Vraag en antwoord

U wilt een internationale diplomawaardering aanvragen. Alle informatie die u hiervoor nodig heeft, vindt u hier.


Is een diplomawaardering verplicht?

Nee, u beslist hier zelf over. Omdat standaardvergelijkingen van buitenlandse diploma's met het Nederlandse onderwijssysteem niet bestaan, is een diplomawaardering waardevol. U vindt er makkelijker een nieuwe baan of opleiding op het juiste niveau mee.

Wanneer vraagt u een diplomawaardering aan?

U kunt een waardering bij ons aanvragen als u een diploma heeft behaald van een opleiding van minstens 1000 lesuren.

U heeft uw opleiding niet afgemaakt, wat nu?

U kunt een opleidingswaardering bij ons aanvragen als u een overgangsrapport heeft naar een volgend studiejaar. U moet minstens 1000 lesuren hebben gevolgd.

Hoe lang is uw diplomawaardering geldig?

Uw diplomawaardering blijft altijd geldig. Het Nederlandse onderwijssysteem verandert soms. Dat kan gevolgen hebben voor de waarderingsuitspraak. In dat geval adviseren wij u een nieuwe diplomawaardering aan te vragen.

Nemen wij uw werkervaring mee?

Alleen uw opleiding en stage tellen mee voor een waardering. Uw werkervaring wordt niet meegenomen.

 

U levert niet alle vereiste documenten aan, wat nu?

Als u niet alle vereiste documenten aanlevert, behandelen wij uw aanvraag niet óf wij sturen u een Bericht Geen Waardering.
Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en is het voor u niet veilig alle vereiste documenten op te vragen in uw land van herkomst? Geef dit aan tijdens uw aanvraag en upload alle documenten die u nog wel heeft van uw opleiding.