Vereiste documenten

Om een diplomawaardering aan te vragen heeft u in ieder geval deze documenten nodig:

 • een kopie van het te waarderen diploma;
 • een kopie van de bijbehorende cijferlijsten of het volledige diplomasupplement;
 • en een kopie van uw paspoort, verblijfsvergunning of identiteitskaart.

Soms moet u extra documenten uploaden, bijvoorbeeld:

 • een kopie van de brief ‘Kennisgeving inburgeringsplicht’ indien u een aanvraag doet voor inburgering.
 • een beëdigde vertaling van de documenten als deze niet zijn afgegeven in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Dit is niet nodig als u een aanvraag doet voor inburgering. Beëdigde vertalers vindt u in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers via bureauwbtv.nl. U kunt ook een beëdigde vertaling toesturen die is gemaakt in een ander land.
  Heeft u van de onderwijsinstelling ook een Engelse versie van de documenten ontvangen? Dan hoeft u geen beëdigde vertaling aan te leveren. Een kopie van de documenten in de originele taal én een kopie van de Engelse versie is dan voldoende.
 • een kopie van uw diploma en cijferlijsten van uw 1ste hogeronderwijsdiploma (bijv. Bachelor) als u een waardering aanvraagt voor een 2de hogeronderwijsdiploma (bijv. Master)
 • een kopie van uw diploma en cijferlijsten van uw 1ste en 2de hogeronderwijsdiploma (bijv. Bachelor en Master) als u een waardering aanvraagt voor een 3de hogeronderwijsdiploma (bijv. PhD)
 • een kopie van de documenten van uw vooropleiding als u hiermee vrijstellingen heeft gekregen in de opleiding waarvoor u een diplomawaardering aanvraagt
 • een kopie van een ingevuld toestemmingsformulier als u een aanvraag doet namens iemand anders.
 • Als u een ZW-, WAZ-, WAO-, WIA- of WAJONG-uitkering heeft, kunt u een gratis diplomawaardering aanvragen. Vraag hiervoor een goedkeurende verklaring aan bij uw contactpersoon bij het UWV WERKbedrijf en stuur deze mee met uw aanvraag.

Voor sommige landen moet u extra documenten aanleveren:

 • Verenigde Staten en Canada: een official transcript. U vraagt dit zelf op bij de onderwijsinstelling waar u het diploma heeft behaald. De onderwijsinstelling moet het transcript rechtstreeks naar het IcDW opsturen. Dit kan digitaal of per post in een verzegelde envelop.
 • China: een kopie van het graduation certificate en het degree certificate als u een diplomawaardering aanvraagt voor een bachelor, master of PhD diploma
  Heeft u een bachelorgraad behaald via een top up of upgrade bacheloropleiding (meestal 2 jaar)? Lever dan een kopie aan van het diploma dat u nodig had om deze studie te kunnen starten, inclusief de vakkenoverzichten/cijferlijsten van alle schooljaren.
  Een kopie van de resultaten van het provinciaal eindexamen (xueye shuiping kaoshi) als u een diplomawaardering aanvraagt voor een middelbare schooldiploma. 
 • Afrika (alle landen behalve Algerije, Djibouti, Egypte, Libië, Marokko, Mauritanië, Soedan, Somalië, Tsjaad, Tunesië en Zuid-Sudan): een kopie van uw middelbare schooldiploma indien u een waardering aanvraagt voor een hogeronderwijsdiploma.
 • Nigeria: Vraagt u een waardering aan voor het West African Senior School Certificate? Upload dan een scan van uw WAEC Scratchcard of NECO Scratchcard. Hierop moeten de volgende gegevens zichtbaar zijn: Examination number, Examination year, Private or School Candidate Results, PIN en Serial Number.
 • Iran: vraagt u een diplomawaardering aan voor een bachelordiploma dat u heeft behaald na een associate degree? Upload dan ook een kopie van het diploma van het associate degree (kardani) en een kopie van de cijferlijst hiervan. 
 • Singapore, Taiwan en Thailand: heeft u een bachelorgraad behaald via een top up of upgrade bacheloropleiding (meestal 2 jaar)? Lever dan een kopie aan van het diploma dat u nodig had om deze studie te kunnen starten, inclusief de vakkenoverzichten/cijferlijsten van alle schooljaren.
 • Thailand: een scan van de officiële resultaten van het O-NET examen in het Thais en Engels, als u een waardering aanvraagt voor het middelbare schooldiploma.
 • Maleisië en Sri Lanka: Vraagt u een waardering aan voor het General Certificate of Education A-level? Lever dan ook een kopie aan van zowel het General Certificate of Education O-level als de vakkenoverzichten/cijferlijsten.
 • Frankrijk: bachelor- en masterdiploma's kunnen alleen gewaardeerd worden als het een Diplôme National, Diplôme d'Etat, Diplôme visé par le Ministre/par l'Etat, of een ingenieursdiploma dat is geaccrediteerd door de Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) betreft.
 • Spanje: voor masterdiploma's geldt: alleen officieel erkende graden (títulos oficiales) kunnen gewaardeerd kunnen worden. Dit zijn diploma’s die zijn opgenomen in het Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), het register van het Spaanse ministerie van Onderwijs met nationaal erkende diploma’s (https://www.educacion.gob.es/ruct/consultaestudios?actual=estudios).
 • Filipijnen: Wilt u het Senior High School Diploma laten waarderen? Upload dan ook een scan van het Junior High School Diploma, Form 137A van beide diploma's en een officiële verklaring van het Department of Education met goedkeuring van het gevolgde curriculum. Ook moet het Department of Education (DepEd) rechtstreeks per e-mail of post naar het IcDW sturen: een Certification Authentication and Verification document (for international use) voor het Senior High School Diploma met daarbij een Certificate of Special Order van DepEd en alle overige bijlagen.
  Voor een diploma in het hoger onderwijs: een Certification Authentication and Verification document (for international use) inclusief alle bijlagen. De Commission on Higher Education (CHED) moet dit rechtstreeks per e-mail (of post) naar het IcDW sturen. Als de opleiding een Center of Excellence was toen u afstudeerde, upload dan ook een officiële verklaring van de CHED die de status van de opleiding als Center of Excellence ten tijde van afstuderen bevestigt.

Heeft u niet alle benodigde documenten en kunt u deze niet veilig opvragen in het land waar u de opleiding heeft gedaan? Vraag dan toch een diplomawaardering aan. Wij beoordelen of we een diplomawaardering kunnen opstellen met de documenten die u wel heeft. 

Heeft u helemaal geen documenten meer van uw opleiding? Geef dit dan aan tijdens het invullen van uw aanvraag. U moet dan extra vragen over uw opleiding beantwoorden. Wij kunnen hiermee een Indicatie Onderwijsniveau opstellen. Een Indicatie Onderwijsniveau beschrijft met welk Nederlands opleidingsniveau uw opleiding vergelijkbaar is. Dit is een inschatting, omdat u geen documenten meer heeft van uw opleiding.