Nederlands onderwijssysteem

In Nederland volgen alle kinderen van 4 tot 12 jaar basisonderwijs. Na het basisonderwijs zijn er drie vormen van voortgezet onderwijs:

  • Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
  • Hoger algemeen vormend onderwijs (havo)
  • Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Na het voortgezet onderwijs zijn er drie vormen van vervolgonderwijs:

  • Wetenschappelijk onderwijs (wo)
  • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
  • Secundair beroepsonderwijs (mbo)

Wilt u meer weten, lees dan de volledige beschrijving.


Schema

In het schema van het Nederlands onderwijssysteem is met pijlen aangegeven hoe de student horizontaal en/of verticaal kan doorstromen, bijvoorbeeld van hbo naar wo of van vmbo via mbo naar hbo. Dit schema is ook beschikbaar in het Arabisch, Farsi en Frans.