Aanmelden

Om u aan te melden bij Mijn IDW vult u uw e-mailadres en een geldig wachtwoord (2x hetzelfde) in. U geeft ook aan of u de aanvraag doet als particulier of namens een organisatie. Doet u de aanvraag namens een organisatie? Vul dan ook het BTW nummer van de organisatie in.

Als u klikt op “Nu aanmelden” krijgt u een e-mail met een link om uw account te activeren. Om het account te activeren klikt u op de link in de e-mail en vult u opnieuw uw e-mailadres en wachtwoord in.

Let op: U moet uw account binnen 24 uur activeren. Als u dit niet doet moet u opnieuw een account aanmaken.
Weet u het wachtwoord niet meer of heeft u een verkeerd e-mailadres ingevuld en ontvangt u de activatiemail niet? Eén keer per dag worden alle accounts die niet zijn geactiveerd verwijderd. Na 24 uur kunt u een nieuw account aanmaken.


Aanvraag indienen

Na de activatie van uw account komt u in de startpagina van Mijn IDW. U kunt nu beginnen met een aanvraag door te klikken op “Nieuwe aanvraag”. Heeft u al eerder een diplomawaardering aangevraagd? Met “Nieuwe aanvraag” start u nog een aanvraag.

U hoeft de aanvraag niet in één keer af te maken. Tijdens de aanvraag kunt u altijd pauzeren door de klikken op “Ik maak de aanvraag later af”.

Stap 1: Persoonlijke gegevens aanvrager

Hier vult u uw persoonlijke informatie in.

Stap 2: Over diplomahouder

Hier vult u informatie in over de diplomahouder.

Doet u de aanvraag voor uzelf? Selecteer dan “Kopieer ‘Persoonlijke gegevens aanvrager’”.

Doet u de aanvraag namens een organisatie voor iemand anders? Vul dan de informatie in van de persoon voor wie u de diplomawaardering aanvraagt.

Als u een aanvraag doet voor Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt moet u hier ook uw BSN-nummer invullen.

Stap 3: Scholen en studies

Hier vult u alle informatie in over de scholen en studies die de diplomahouder heeft gevolgd. Selecteer eerst het hoogst gevolgde onderwijs en vul daarna de gevraagde informatie in.

Bij middelbaar onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs kunt u door op het +-teken te klikken nog een school toevoegen van hetzelfde type, bijvoorbeeld als u de onderbouw en bovenbouw van de middelbare school apart heeft gevolgd.

Stap 4: Te waarderen diploma of opleiding

Hier kiest u voor welke opleiding u een waardering wilt ontvangen. Daarna vult u de gegevens in over deze opleiding. Sommige informatie wordt automatisch ingevuld.

U kunt ook een aanvraag indienen voor een opleiding die u niet heeft afgerond. U moet dan wel minimaal 1 schooljaar hebben afgerond.

Heeft u geen documenten meer van uw opleiding en komt u uit een land waar het nu niet veilig is en heeft u geen documenten meer van uw opleiding? Dan kunt u dit hier aangeven. U moet dan wel teruggaan naar de vorige stap om extra informatie over uw opleidingen in te vullen.

Stap 5: Documenten uploaden

Hier uploadt u de documenten die wij nodig hebben voor een diplomawaardering. Welke documenten dit precies zijn is afhankelijk van het type aanvraag dat u doet, het land waar het diploma is behaald en welk diploma u wilt laten waarderen. Op de pagina Vereiste documenten leest u hier meer over.

Bij de onderwijsdocumenten moet u ook aangeven in welke taal het document is geschreven. Als u een aanvraag doet voor Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt hoeft u geen vertalingen te uploaden. Heeft u vertalingen van uw diploma’s en cijferlijsten? Upload deze dan wel. Doet u een aanvraag voor een andere reden? Dan moet u ook vertalingen uploaden van uw diploma’s en cijferlijsten, tenzij deze in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn afgegeven.

Komt u uit een land waar het niet veilig is en kunt u uw documenten niet veilig opvragen? Dan zijn alle onderwijsdocumenten optioneel. U hoeft deze niet verplicht te uploaden. Als u de documenten wel heeft kunt u deze het beste toch uploaden.

U kunt ook overige documenten uploaden, bijvoorbeeld werkervaringscertificaten of diploma’s waar het systeem niet om vraagt. Deze gebruiken we als extra informatie. We doen er geen uitspraak over.

Let op dat u de documenten op de juiste plaats uploadt. U kunt alleen afbeeldingen of pdf-bestanden uploaden. Een bestand kan maximaal 5MB zijn.

Stap 6: Overzicht van de aanvraag

Hier ziet u alle informatie die u heeft ingevuld en welke documenten u heeft geüpload. Als u op “Wijzigen” klikt gaat u terug naar de bijbehorende stap en kunt u de informatie aanpassen. Het e-mailadres kunt u niet aanpassen.

Onderaan kunt u nog opmerkingen maken. Heeft u bijvoorbeeld geen vakkenlijsten meer? Dan kunt u dit hier opschrijven.

Stap 7: Aanvraag indienen

Voordat u de aanvraag kunt indienen moet u akkoord gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden opent u door op “Algemene voorwaarden” te klikken.

Doet u een aanvraag voor Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt? Dan dient u de aanvraag in door op “Aanvraag indienen” te klikken.

Doet u een aanvraag voor een andere reden? Dan selecteert u of u een reguliere of een spoedaanvraag wilt indienen. Daarna selecteert u “Nu aanvragen en gelijk betalen”. U wordt doorgestuurd naar een beveiligde betaalomgeving. In de betaalomgeving kiest u een betaalmethode. Als de betaling is afgerond wordt u weer teruggeleid naar Mijn IDW. Uw aanvraag is nu ingediend. U ontvangt een e-mail dat uw aanvraag is ingediend en dat uw betaling is geslaagd.

Als u een aanvraag doet namens een organisatie kunt u er ook voor kiezen de aanvraag zelf te betalen, via een bankoverschrijving. Meer informatie daarover leest u hieronder.

  

  

Check van uw documenten

Uw aanvraag is nu ingediend. In uw Mijn IDW account ziet u dat de status van uw aanvraag “Check van uw documenten” is. Als u op de aanvraag klikt ziet u de details van de aanvraag.

   


Extra documenten uploaden

Nadat u de aanvraag heeft ingediend controleren wij of de aanvraag compleet is. Als er documenten ontbreken sturen wij u een e-mail. Log in uw Mijn IDW account in om te zien welke documenten er ontbreken.

Klik op “Aanvraag wijzigen” om de ontbrekende documenten te uploaden. Bij de documenten die niet goed of compleet zijn staat een opmerking. Daaraan kunt u zien wat u moet uploaden. Documenten die door ons al zijn goedgekeurd kunt u niet meer aanpassen. Deze documenten hebben een groen vinkje voor het document.

Als u het document heeft aangepast klikt u op “Next step”. Hier kunt u opmerkingen plaatsen. Heeft u het document waar wij om gevraagd hebben niet? Geef dat dan hier aan. Als u nog een keer op Next step klikt, kunt u met de knop “Nu aanvragen” de aanvraag weer naar ons sturen. Let op: U moet op deze knop klikken, anders kunnen wij uw aanvraag niet verder behandelen.

Hierna controleren wij opnieuw of uw aanvraag compleet is. Als uw aanvraag compleet is krijgt u hier een e-mail over. In uw Mijn IDW account kunt u zien dat uw aanvraag de status Evaluation krijgt. Dat betekent dat wij nu het advies aan het maken zijn.

  


Diplomawaardering downloaden

Wij sturen u een e-mail als uw advies klaar is. U kunt dit downloaden in uw Mijn IDW account.

  

De waardering opent in een nieuw tabblad in uw browser. Om de waardering te kunnen openen moet u daarom zorgen dat u pop-ups toestaat in uw browser. Probeert u de waardering te openen op een computer of laptop? Dan kunt u dit instellen in uw browser. Opent u de waardering op uw telefoon? Dan moet u in de instellingen in uw telefoon instellen dat u pop-ups in de browser accepteert.
De digitale handtekening is niet zichtbaar in de browser, maar wel als u het document downloadt. 

U kunt de waardering meer dan één keer downloaden; de waardering blijft beschikbaar in uw Mijn IDW account.


Wachtwoord vergeten

Kunt u niet inloggen in uw Mijn IDW-account omdat u uw wachtwoord vergeten bent? Klik dan op https://mijn.idw.nl en op “Ik ben mijn wachtwoord vergeten”. Vul uw e-mailadres in en klik op “Wachtwoord opnieuw instellen”.

U ontvangt een e-mail met een link waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen. Klik op de link in de e-mail en vul een nieuw wachtwoord in (2x hetzelfde wachtwoord). Daarna kunt u inloggen met uw nieuwe wachtwoord.


Mijn IDW voor organisaties

Het aanvragen van een diplomawaardering namens een organisatie verloopt grotendeels zoals hierboven beschreven. Een aantal dingen zijn anders en er zijn extra mogelijkheden in Mijn IDW. Dit wordt hieronder beschreven.

Aanvragen voor Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Een aanvraag voor diplomawaardering voor Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) moet altijd door de diplomahouder worden gedaan. Het is daarom niet mogelijk een aanvraag voor ONA te doen namens een organisatie.

Meerdere accounts per organisatie

Er kan per organisatie één account aangemaakt worden via https://mijn.idw.nl. Dit account wordt automatisch de beheerder van de organisatie. Wilt u meerdere accounts registreren? Dat kan. Ga dan in uw Mijn IDW account naar Instellingen beheren en klik op Uitnodigingen. Voer hier het e-mailadres in waarvoor u een account wilt aanmaken binnen uw organisatie en klik op Verstuur uitnodiging.

U ontvangt een e-mail met een link op het opgegeven e-mailadres. Klik op deze link om een account aan te maken. Vul een wachtwoord in en klik op Nu registreren.

Let op: de mail komt in sommige gevallen binnen in de verwijderde items. Controleer daarom altijd ook deze map.

Hierna moet het account nog worden geactiveerd met de link in de nieuwe e-mail die u ontvangt op het opgegeven e-mailadres.

Een aanvraag betalen

Bij het indienen van een aanvraag kunt u kiezen of u de aanvraag direct wil betalen in de online omgeving, of dat u de betaling op een later moment wil overmaken. U kiest de tweede optie bijvoorbeeld als u binnen uw organisatie niet gemachtigd bent een betaling over te maken. Wij behandelen uw aanvraag nadat wij de betaling hebben ontvangen.

Betaalt u de aanvraag direct in Mijn IDW? Klik dan op “Nu aanvragen en gelijk betalen”. Betaalt u de aanvraag later via een bankoverschrijving? Klik dan op “Nu aanvragen en ik betaal zelf”. Uw aanvraag krijgt de status Niet betaald.

Aanvragen opnieuw toekennen

De beheerder van de organisatie kan aanvragen toekennen aan een andere gebruiker van de organisatie, bijvoorbeeld als een gebruiker langere tijd afwezig is of niet meer werkzaam is voor uw organisatie.

Klik hiervoor op Organisatie-aanvragen. U ziet een lijst met alle aanvragen die namens uw organisatie zijn gedaan. Vink aan welke aanvragen u aan een andere gebruiker wilt toekennen. Klik daarna op “Opnieuw toekennen”. Selecteer in de popup de gebruiker aan wie u de aanvragen wilt toekennen en klik op “Bewaren en sluiten”.

  

Gebruikers beheren

De beheerder van de organisatie kan gebruikers verwijderen, bijvoorbeeld als de gebruiker niet langer werkzaam is voor de organisatie. Ook kan de beheerder een andere gebruiker beheerder maken van de organisatie. Klik daarvoor op Instellingen beheren en op Gebruikers.

Om een gebruiker te verwijderen klikt u op “Verwijderen”.  Let op: u kunt een gebruiker niet verwijderen als er nog aanvragen aan de gebruiker zijn toegewezen.

Om een andere gebruiker beheerder te maken klikt u op “Maak beheerder”. U wordt automatisch uitgelogd en bent daarna geen beheerder meer van uw organisatie.

Organisatiegegevens bewerken

De beheerder van de organisatie kan de naam van de organisatie bewerken. Klik daarvoor op Instellingen beheren en op Bewerk organisatiegegevens.