Inburgering

Met een diplomawaardering of indicatie onderwijsniveau laat u zien wat uw buitenlandse diploma waard is in Nederland.

Gaat u het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt doen?

Als u het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat doen, kunt u gratis een diplomawaardering aanvragen.

Dit kan zo zijn als u:

  • inburgeringsplichtig werd op of na 1 januari 2015 en de brief ‘Kennisgeving Inburgeringsplicht’ kreeg van DUO, of
  • Nederlander aan het worden bent (naturalisatie), of
  • een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft aangevraagd

Als u aan het naturaliseren bent of een verblijfsvergunning onbepaalde tijd heeft aangevraagd beslist DUO of u recht heeft op een gratis diplomawaardering.


Welke documenten moet u opsturen?

Om uw diploma te kunnen waarderen hebben we documenten nodig. Het aantal vereiste documenten verschilt per land en per opleiding.

U ziet tijdens het doen van de aanvraag welke documenten u moet uploaden.

Let op dat u in elke stap alleen de documenten uploadt waar wij om vragen en geen andere documenten. Eventuele extra documenten kunt u uploaden bij Overige documenten.


Hoe lang duurt de aanvraag?

Hebt u alle documenten opgestuurd die we nodig hebben? Soms vragen we daarna aan een vertaalbureau om uw documenten te vertalen. Dan pas is uw aanvraag compleet. Daarna duurt het vier werkweken voordat u de waardering kunt downloaden.


Opleiding niet afgemaakt

Hebt u uw opleiding niet afgemaakt, maar wel minstens één schooljaar afgerond? Vaak kunnen we uw opleiding toch waarderen.


Hebt u geen documenten van uw opleiding?

Kwam u als vluchteling naar Nederland? En hebt u helemaal geen bewijs meer van uw school of universiteit, zoals een diploma of een cijferlijst? En kunt u dit ook niet meer veilig opvragen in uw land? Dan kunt u toch een aanvraag doen. Geeft u bij het invullen van de aanvraag aan dat u geen documenten heeft.


Aanvragen

U kunt een account aanmaken op Mijn IDW om een aanvraag voor diplomawaardering te doen. Of u kunt inloggen in uw account om de status van uw aanvraag te bekijken.
Dit geldt alleen voor aanvragen voor inburgering.


Vraag een diplomawaardering aan