Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld. Het is desondanks mogelijk dat onvolkomenheden in inhoud of functioneren kunnen ontstaan.

Het samenwerkingsverband SBB/Nuffic kan er niet voor instaan dat de website en de daarvoor gebruikte hardware en software vrij zijn van virussen of andere ongewenste inhoud of eigenschappen. Het samenwerkingsverband SBB/Nuffic kan jegens wie dan ook daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Klachten of opmerkingen over deze website kunt u sturen naar info@idw.nl.