Diplomawaardering

Met een diplomawaardering of indicatie onderwijsniveau laat u zien wat uw buitenlandse diploma waard is in Nederland.


Waarom een diplomawaardering aanvragen?

U kunt een diplomawaardering aanvragen wanneer:

  • u het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt gaat doen
  • u in Nederland wilt werken of studeren

Wat zijn de voorwaarden?

Welke diploma's kunnen worden gewaardeerd?

In veel gevallen kunnen we buitenlandse diploma's en certificaten waarderen, waarvan de opleiding:

  • langer dan 1000 uur duurde (een schooljaar)
  • is gevolgd binnen het reguliere onderwijs, aan een door de overheid erkende instelling

Welke diploma's kunnen niet worden gewaardeerd?

  • Cursussen of opleidingen die korter dan 1000 uur (een schooljaar) geduurd hebben;
  • Diploma's die buiten het reguliere onderwijs behaald zijn, bijvoorbeeld bij een particulier instituut;
  • Nederlandse diploma's en/of certificaten.

Opleiding niet afgemaakt

Hebt u uw opleiding niet afgemaakt, maar wel minstens één schooljaar afgerond? Vaak kunnen ook deze opleidingen worden gewaardeerd. U moet dan minimaal een jaar van de opleiding (1000 uur onderwijs) hebben afgerond. In dit geval ontvangt u een opleidingswaardering. Dit is een advies, dat beschrijft met welk niveau de niet-afgeronde opleiding in Nederland vergelijkbaar is.


Eén diploma per aanvraag

Per aanvraag wordt één diploma gewaardeerd. Dit is meestal het hoogste diploma dat u behaalde. Een diplomawaardering beschrijft dus niet alle opleidingen die u volgde.


Hoe vraagt u een diplomawaardering aan?

Inburgering
U kunt een aanvraag indienen via uw Mijn IDW account.

Diplomawaardering aanvragen voor inburgering


Niet voor inburgering
Lees meer over het aanvragen van een Diplomawaardering


Behandeltijd, kosten en betaling

Hoe lang duurt het voordat een diplomawaardering gereed is? Wat zijn de kosten? Hoe kunt u betalen?

Lees meer over de behandeltermijn en kosten


Welke documenten moet u opsturen?

Om uw diploma te kunnen laten waarderen, hebben wij documenten nodig. Het aantal vereiste documenten verschilt per land en per opleiding.

Lees meer over de vereiste documenten


Hebt u geen documenten van uw opleiding?

Kwam u als vluchteling naar Nederland? En hebt u helemaal geen bewijs meer van uw school of universiteit, zoals een diploma of een cijferlijst? En kunt u dit ook niet meer veilig opvragen in uw land? Dan kunt u een aanvraag doen voor een Indicatie Onderwijsniveau. Als u geen recht heeft op een gratis diplomawaardering voor inburgering moet u hiervoor wel een apart aanvraagformulier invullen. Dit formulier kunt u aanvragen bij het IcDW.