Diplomawaardering kwijt

Ontving u in het verleden een diplomawaardering maar raakte het document zoek? Dan kunt u een vervangend document (duplicaat) aanvragen.

U kunt een duplicaat aanvragen als u de diplomawaardering zelf aanvroeg, of als het UWV dat deed. Een voorwaarde is dat de diplomawaardering niet langer dan zeven jaar geleden werd afgegeven.

Een duplicaat kost € 32,67.*

 

* Dit tarief is voor een deel vrijgesteld van BTW.

Als u de diplomawaardering heeft ontvangen van SBB krijgt u de BTW van € 5,67 op uw rekening teruggestort wanneer het duplicaat is verzonden.

Nuffic moet de BTW afdragen. Als u de diplomawaardering heeft ontvangen van Nuffic krijgt u de BTW niet teruggestort.