Betaling

In onderstaand schema vindt u informatie over de aanvraagmogelijkheden met bijbehorende kosten en behandeltermijnen. Deze zijn van kracht vanaf 1 januari 2017.

Soort aanvraag Kosten Behandeltermijn 
Regulier  € 148,83 per diploma* Vier werkweken nadat wij de betaling hebben ontvangen en de aanvraag compleet is.
Spoed € 212,96 per diploma* Twee werkweken nadat wij de betaling hebben ontvangen en de aanvraag compleet is.

 

Aan bovenstaande behandeltermijnen kunt u geen rechten ontlenen. 

* Deze tarieven zijn voor een deel vrijgesteld van BTW. We weten van te voren niet of SBB of Nuffic het advies zal opstellen. Als het advies van SBB is dan krijgt u de BTW binnen 4 weken na afgifte het advies op uw rekening teruggestort.
Nuffic moet de BTW afdragen. U kunt een factuur met hun BTW-nummer aanvragen bij Nuffic als u het waarderingsproduct heeft ontvangen.

Als het dossier wordt gesloten ontvangt u het betaalde bedrag minus aftrek van € 53,- aan administratiekosten terug.


Wanneer hoeft u niet te betalen voor een diplomawaardering?

  • Als u verplicht moet inburgeren
  • Als u in Nederland een reguliere opleiding wilt gaan volgen. De onderwijsinstelling kan gratis een diploma- of opleidingswaardering voor u aanvragen bij SBB of Nuffic.

Ontvangt u een factuur?

Het IcDW verstuurt geen factuur. Na registratie van uw aanvraag ontvangt u een schriftelijke bevestiging van ontvangst. U kunt een factuur met hun BTW-nummer aanvragen bij Nuffic als u het waarderingsproduct heeft ontvangen.


Hoe betaalt u?

U betaalt de aanvraag in de beveiligde betaalomgeving in Mijn IDW.
Doet u de aanvraag namens een organisatie? Dan kunt u ook betalen via een bankoverschrijving. Vermeld bij de betaling het aanvraagnummer, met de achternaam en geboortedatum van de diplomahouder.

Betaling vanuit Nederland voor organisaties

IBAN-nummer NL46 RABO 0167 8898 34 ten name van SBB, Zoetermeer.

Vermeld bij betaling het aanvraagnummer, de achternaam en geboortedatum van diplomahouder.

Betaling vanuit het buitenland voor organisaties

IBAN-nummer: NL46 RABO 0167 8898 34
BIC-nummer: RABONL2U
Account holder: SBB, P.O. Box 7259, 2701 AG Zoetermeer, The Netherlands
Naam bank: Rabobank te Zoetermeer

Vermeld bij betaling het aanvraagnummer, de achternaam en geboortedatum van diplomahouder.

NB Een buitenlandse bank kan kosten in rekening brengen bij een buitenlandse transactie. Deze kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Kies tijdens de transactie daarom voor 'Our cost' (OUR) en niet voor 'Shared cost' (SHA). U kunt bij uw bank navragen of dit mogelijk is.