Mijn IDW

U vraagt een diplomawaardering aan via de beveiligde online omgeving in Mijn IDW.

Doet u een aanvraag voor inburgering? Dan moet u in elk geval deze documenten uploaden:

  • Een kopie van uw verblijfsvergunning;
  • Een kopie van uw brief Kennisgeving inburgeringsplicht of een document waar uw BSN op staat;
  • Een kopie van het diploma dat u wilt laten waarderen;
  • Een kopie van de cijferlijst die hoort bij het diploma dat u wilt laten waarderen.


Doet u een aanvraag voor een andere reden dan inburgering? Dan moet u in elk geval deze documenten uploaden:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs;
  • Een kopie van het diploma dat u wilt laten waarderen;
  • Een kopie van de cijferlijst die hoort bij het diploma dat u wilt laten waarderen;
  • Een be√ędigde vertaling van het diploma en de cijferlijst, als deze niet zijn afgegeven in het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Heeft u deze documenten niet? Dan kunt u geen diplomawaardering aanvragen.

Meer informatie over de documenten die u moet uploaden leest u op de pagina Vereiste documenten.

Mijn IDW